Nowe sposoby na raka

Nowe sposoby na raka

Nowotwór prostaty da się zwalczyć wykorzystując lek na raka piersi, za to lek na raka skóry może być skuteczny przy leczeniu raka jelita grubego. Naturalnie warunkiem jest, iż oceni się, jakiego typu mutacja spowodowała nowotwór u pacjenta. Gdyby nasi medycy mogli diagnozować tak, jak lekarze z Ameryki, chorzy uniknęliby niszczącego leczenia, np. wykorzystywanej w zasadzie na ślepo trafił chemioterapii. Sporej części z tych ludzi ocaliłoby życie.

Rewolucja w onkologii

W zasadzie niezbyt dawno temu dzieliło się nowotwory w zależności od narządów, jakie obejmowały. Badano raka piersi, płuc, jelita grubego czy jajnika. W dzisiejszych czasach wiemy, że jest to naturalnie nie tylko obszar występowania, ale w głównej mierze obecność określonych mutacji genowych powoduje, że określony sposób leczenia może okazać się efektywny bądź nie. Foundation Medicine na terenie Cambridge bada przekazane fragmenty tkanki nowotworowej pacjentów z całej planety analizując do tego mnóstwo genów, jakie mogą mieć wkład w rozwijaniu się nowotworu. Dla każdej osoby pacjenta szykuje osobny raport prezentujący zdobytą wiedzę na temat wyszukanych zmian genomowych a także wskazówki, jakie środki oraz z jakiego powodu da się zastosować w danej sytuacji.

W ciele letniej obywatelki Ameryki Corey Wood raka płuc znaleziono 2 tygodnie po tym, gdy zakończyła bieg półmaratonowy. Pacjentka była w doskonałej kondycji i absolutnie nie obserwowano u niej żadnych skutków nowotworu. Podczas wizyty u okulisty, na którą udała się po prostu po receptę na soczewki przekazała lekarzowi, iż występują u niej świetlne błyski w oczach. Okulista zlecił kompleksowe badania, w czasie których odnaleziono guzy w obrębie płuc, węzłach chłonnych oraz miejsca przerzutów do kości. Był to rak płuc w poważnym czwartym stadium. Wydawać mogło się, iż jedynym rozwiązaniem leczenia stanie się długotrwała a także niszcząca chemioterapia. Sam lekarz prowadzący przekazał jednakże kawałki nowowoworu do badań profilowania genomowego. Wykryto, że nowotwór spowodowała mutacja w genach ROS1 i jest na ten rodzaj mutacji nakierowane lekarstwo. Pomogło. Obecnie płuca Corey Wood są czyste. Zbieg okoliczności? Zdecydowanie nie, osiągnięcia medycyny spersonalizowanej.

Terapia celowana

Przebadanie mutacji obecnych w próbce rakowej u konkretnego człowieka a także dobór dobrej metody leczenia do określonej mutacji – są to rewolucyjne nastawienie do leczenia guza. Dr Mike Pellini szef Foundation Medicine w Cambridge w Massachusetts, jaka tego typu analizy przeprowadza ocenia, iż dzięki nim pacjent pobiera odpowiedni medykament w niezbędnej dawce nacelowany na konkretny cel. Od chwili przesłania tkanki do napisania raportu mija w granicach 2 tygodni. By zrealizować test potrzebna jest mała ilość próbki z nowotworem. Może to być tkanka wzięta ówcześnie do badania histopatologicznego. Wynik badania ukazuje informację o istotnych dla procesu leczenia zmianach nowotworowych, potencjalnych terapiach celowanych, możliwych badaniach w warunkach klinicznych wykonywanych nad lekami, jakie pomagają. Taka wiedza będzie pozwalać lekarzowi zdecydować się na najodpowiedniejsze leczenie.

Comments are closed.