Co to jest kurs walutowy? Czym się odróżniają deprecjacja od dewaluacji pieniądza?

Co to jest kurs walutowy? Czym się odróżniają deprecjacja od dewaluacji pieniądza?

Kurs walutowy stanowi cenę pieniądza obcej wyrażona w walucie lokalnej. Mówiąc prościej, jest to wskazanie, ile jednostek pieniędzy krajowych należy wydać, żeby kupić jednostkę pieniądza obcej. 

DEWALUACJA – Zrealizowana z inicjatywy władz monetarnych (zmniejszenie kursu waluty konkretnego kraju, w stosunku do kursów pozostałych walut. Jej zadaniem jest zwiększenie konkurencyjności lokalnych zakładów produkcyjnych, gdyż czyni ona wytworzone przez nich produkty tańszymi poza granica. Efekty dewaluacji są krótkotrwałe, ponieważ mają wpływ na przyrost inflacji (droższe stają się produkty importowane). Oprócz tego dewaluacja zrobiona w jednym kraju, zachęca pozostałe kraje, które są istotnymi partnerami w handlu, do przeprowadzenia dewaluacji w celu uchronienia prywatnych rynków.

DEPRECJACJA- Jest to zjawisko obniżenia się mocy nabywczej waluty. Na rynku lokalnym deprecjacja przejawia się ograniczeniem liczby dóbr i usług, które da się zakupić za odpowiednią cenę. Zazwyczaj jest ona efektem inflacji. Na rynku zagranicznym przy warunkach płynnego kursu walutowego deprecjacja przejawia się zmniejszeniem ceny określonej waluty w stosunku do wielu innych walut. Zjawiskiem przeciwstawnym do deprecjacji będzie aprecjacja pieniądza.

APRECJACJA – wzrost wartości towaru lub uslugi. Definicja używana przede wszystkim w stosunku do podniesienia ceny waluty lokalnej względem waluty obcej w systemie ruchomych kursów walut (jest on kontrolowany przez rynek). Będzie oznaczało to wzrost siły nabywczej konkretnego pieniądza w rozliczeniach międzynarodowych[1]. Aprecjacja waluty jest nierzadko efektem deflacji. W systemie niezmiennego kursu pieniądza przyrost wartości waluty krajowej określa się rewaluacją.Dobrym efektem aprecjacji staje się podniesienie siły nabywczej waluty lokalnej, ograniczenie kosztów obsługi zadłużenia zagranicznego a także ograniczenie presji inflacyjnej poprzez spadek cen dóbr importowanych. Negatywne skutki aprecjacji to pogorszenie cenowej konkurencyjności towarów eksportowanych oraz przyrost kosztów pracy w odniesieniu do kosztów pracy za granicą.Zjawiskiem przeciwnym do aprecjacji staje się deprecjacja.

Comments are closed.